Google+

Bali Batik Gecko Men Sarong with Embroidery

Bali Batik Gecko Men Sarong with Embroidery
Item# GeckoMenSOLD

about this shell...

Bali batik rayon Sarong, Gecko Men with gold thread embroidery. 68x44 inches.